Tesztek Android Google Apple Microsoft Samsung Huawei Nokia Linux Biztonság Tudomány Facebook Film

Bioritmus az asztalon

2009.06.21. 16.46
A cikk röviden bemutatja, hogy hogyan jelení­thetjük meg a napi bioritmusunkat az asztalon. Ehhez szükségünk lesz a conky nevű rendszermonitorra, Free Pascal-ra és egy szövegszerkesztőre. Nyilván a Free Pascal helyett lehet másik programnyelvet is választani, de én most ezt választottam, mivel ebben már készen van egy használható bioritmus program.

Nos kezdjünk is hozzá. Első körben készí­tsünk a Free Pascal segí­tségével futtatható állományt az alábbi kódból.

Program bioritmus;

{$mode objfpc}
{$H+}

Uses SysUtils;

Var ElteltIdo : LongInt;
Szuletesig,Maig : ^TDateTime;
Fizikai,Erzelmi,Intellektualis : LongInt;

Begin
new(Szuletesig);
new(Maig);

Szuletesig^:= EncodeDate(StrToInt(ParamSTR(1)),StrToInt(ParamSTR(2)),StrToInt(ParamSTR(3)));;
Maig^ := Date;

ElteltIdo := Round(Maig^-Szuletesig^);

Dispose(Szuletesig);
Dispose(Maig);

Fizikai := Round(sin((ElteltIdo Mod 23)*2*pi/23)*100);
Fizikai := Round(((100+Fizikai)/200)*100);

Erzelmi := Round(sin((ElteltIdo Mod 28)*2*pi/28)*100);
Erzelmi := Round(((100+Erzelmi)/200)*100);

Intellektualis := Round(sin((ElteltIdo Mod 33)*2*pi/33)*100);
Intellektualis := Round(((100+Intellektualis)/200)*100);
writeln;
writeln('Ön ',ElteltIdo,' napot élt eddig',#10);

writeln('A bioritmusa ',FormatDateTime('YYYY. MM DD.',Date),' napján',#10);

writeln('Fizikai : ',Fizikai:3,'%');
writeln('Érzelmi : ',Erzelmi:3,'%');
writeln('Intellektuális : ',Intellektualis:3,'%');

End.

Ehhez másoljuk a kódunkat egy szövegszerkesztőbe (pl Geany) majd mentsük el bioritmus.pas néven. Ha a javasolt Geany nevű szerkesztőt használtuk és a free pascal is rendesen fel van telepí­tve úgy a fordí­tást a szövegszerkesztőből is elvégezhetjük, de most maradjunk a parancssoros megoldásnál. Tehát nyissunk egy terminált menjünk abba a könyvtárba ahova a bioritmus.pas fájlt mentettük és adjuk ki az fpc bioritmus.pas parancsot. Ha minden jól megy létrejön a bioritmus nevű futtatható állomány. Ez a program úgy van megí­rva, hogy parancssorban paraméterezhető, tehát itt kell megadni a születési időnket szóközzel elválasztva az alábbi formában év hónap nap. A program nem ellenőrzi, hogy helyes adatot adunk e meg, csupán a megadott adatok alapján számol.
Második lépésben telepí­tsük a conky-t ha még eddig nem tettük meg. Ha megvan, akkor készí­tsünk el a bioritmusunk megjelení­téséhez szükséges beállí­tó fájlt, amit nevezzünk mondjuk conkyrc_bioritmusnak. Az én beállí­tófájlom az alábbi:

# Conky sample configuration
#
# the list of variables has been removed from this file in favour
# of keeping the documentation more maintainable.
# Check http://conky.sf.net for an up-to-date-list.

# Edited by: Wolven

# set to yes if you want Conky to be forked in the background
background no

# X font when Xft is disabled, you can pick one with program xfontsel
#font 5x7
#font 6x10
#font 7x13
#font 8x13
#font 9x15
#font *mintsmild.se*
#font -*-*-*-*-*-*-34-*-*-*-*-*-*-*


# Use Xft?
use_xft yes

# Xft font when Xft is enabled
xftfont DejaVu Sans Mono:size=8

# Text alpha when using Xft
xftalpha 0.8

# Print everything to stdout?
# out_to_console no

# MPD host/port
# mpd_host localhost
# mpd_port 6600
# mpd_password tinker_bell

# Print everything to console?
# out_to_console no

# mail spool
#mail_spool $MAIL

# Update interval in seconds
update_interval 180.0

# This is the number of times Conky will update before quitting.
# Set to zero to run forever.
total_run_times 0

# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes

# If own_window is yes, you may use type normal, desktop or override
own_window_type normal

# Use pseudo transparency with own_window?
own_window_transparent yes

# If own_window_transparent is set to no, you can set the background colour here
own_window_colour hotpink

# If own_window is yes, these window manager hints may be used
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes

# Minimum size of text area
#minimum_size 180 5

# Draw shades?
draw_shades yes

# Draw outlines?
draw_outline no

# Draw borders around text
draw_borders no

# Draw borders around graphs
draw_graph_borders yes

# Stippled borders?
stippled_borders 4

# border margins
border_margin 2

# border width
border_width 1

# Default colors and also border colors
default_color white
default_shade_color black
default_outline_color white

# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
#alignment top_right
alignment bottom_left
#alignment bottom_right
#alignment none

# Gap between borders of screen and text
# same thing as passing -x at command line
gap_x 3
gap_y 3

# Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes

# set to yes if you want all text to be in uppercase
uppercase no

# number of cpu samples to average
# set to 1 to disable averaging
cpu_avg_samples 2

# number of net samples to average
# set to 1 to disable averaging
net_avg_samples 2

# Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
override_utf8_locale yes


# Add spaces to keep things from moving about? This only affects certain objects.
use_spacer yes

maximum_width 230

# mldonkey_hostname Hostname for mldonkey stuff, defaults to localhost
# mldonkey_port Mldonkey port, 4001 default
# mldonkey_login Mldonkey login, default none
# mldonkey_password Mldonkey password, default none

# boinc (seti) dir
# seti_dir /opt/seti

# Allow for the creation of at least this number of port monitors (if 0 or not set, default is 16)
#min_port_monitors 16

# Allow each port monitor to track at least this many connections (if 0 or not set, default is 256)
#min_port_monitor_connections 256

# none, xmms, bmp, audacious, infopipe (default is none)
#xmms_player audacious

# variable is given either in format $variable or in ${variable}. Latter
# allows characters right after the variable and must be used in network
# stuff because of an argument

# stuff after 'TEXT' will be formatted on screen

TEXT
$alignc Bioritmus
${color #FF0000}$hr
${color FFFFCC} ${exec /home/peti/MyProg/pascal/bioritmus 1978 10 07}

Az utolsó 4 sorban látható, hogy meghí­vjuk a conky-val a bioritmus programunkat. Az exec utáni részben adjuk meg a programunk elérési útját valamint annak a paramétereit (tehát a születési időnket). Ha sikeresen létrejött ez beállí­tó fájlt, akkor mentsük el.
Mostmár csak annyi a dolgunk, hogy meghí­vjuk a conky-t megfelelően felparaméterezve. Ehhez én egy rövid kis "scriptet" használok, mivel nálam több conky is fut és í­gy nekem könnyebb meghí­vogtani őket a rendszer indulásakor. A script az alábbi:

#!/usr/bin/bash

conky --config=/home/peti/.conkyrc_bioritmus -d

Mint látható a --config paraméterben megadom a most létrehozott conkyrc_bioritmus fájl elérési útját, és a -d kapcsolóval megkérem a conky-t, hogy démon módban fusson. Ezek után már nincsen más dolgunk mint betenni az automatikusan betöltődő programok közé ezt a scriptet. Zenwalk linuxon XFCE ablakkezelő esetén ehhez keressük meg a menüben a Beállí­tások menüpontot, majd ez alatt pedig a Munkafolyamat és indulás menüpontot. Az ablakban válasszuk az Alkalmazás autostart fület és a hozzáadás gomb segí­tségével adjuk hozzá ezt a legutoljára létrehozott scriptet. Ha mindent jól csináltunk, akkor a következő bejelentkezéskor a bioritmusunk ott lesz az asztalon. Íme:

A képet a Képfeltöltés.hu tárolja.

Mindenkinek nagyon jó szórakozást kí­vánok eme, talán nem túl hasznos funkció használatához :).