Tesztek Android Google Apple Microsoft Samsung Huawei Nokia Linux Biztonság Tudomány Facebook Film
ga
/ContentUploads/A711/a_vikingek_es_az_iszlam.jpg

A vikingek és az iszlám

2015.03.15. 16.58
Mindenki tudja, hogy a vikingek félelemben tartották Nyugat-Európát, felfedezték Izlandot és Grönlandot, valamint eljutottak még Amerikába is – azonban keleti utazásaik nincsenek ennyire reflektorfényben.

Jeanette Varberg dán archeológus kutatásai szerint már 3400 évvel ezelőtt virágzó kereskedelem folyt az akkor a mostani Dánia területén élők, valamint Egyiptom és Mezopotámia között. Bronzkori dán sírokban talált kék üveggyöngyök kémiai analízise kimutatta, hogy az egyiptomi fáraók és a termékeny félhold uralkodóinak üvegfúvó műhelyeiből származnak.Az 1800-as évek végén a svédországi Birka városában egy kilencedik századi nő nyughelyéről került elő az az ametisztkövesnek gondolt, arabos írásjeleknek tűnő karcolattal rendelkező ezüstgyűrű, amit nemrég pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatnak vetettek alá. Az eredményekből kiderült, hogy a kő valójában színezett üvegből készült, ami ritka és egzotikus anyagnak számított a kora középkorban. Az ékszer felületén az „il-la-lah”, vagyis „Allahnak” felirat olvasható, valamint hiányoznak a hordásra utaló jelek, tehát az ezüstművestől közvetlenül a sírban fekvő nőhöz kerülhetett.

A tengerjáró vikingek könnyebben és jóval gyorsabban eljuthattak a Közel-Keletre hajóikkal, mint a lassú szárazföldi kereskedelmi utakat használók, nem kellett hosszasan várniuk a nagy becsben tartott drágaságokra. A gyűrű így a vikingek korának Skandináviája és az iszlám világ közti közvetlen kapcsolat tárgyi bizonyítékaként szolgálhat. Egyedülállóságát fokozza, hogy jelenleg nincs más, arab írást tartalmazó lelet a svéd régészeti feltárásokról.A kevés tárgyi bizonyíték ellenére régi arab szövegekben sok leírás található a vikingekről, bár ez nem mindig hízelgő rájuk nézve. A kora középkor kifinomult szellemi világhatalmának, kulturális központjának számító iszlám területek történetírói sokszor kifejezett undorral viseltettek az általuk koszosnak, büdösnek és barbárnak látott északiak felé. Thorir Jonsson Hraundal izlandi történész arab historikusok és földrajztudósok munkáit tanulmányozva arra a következtetésre jutott, hogy a keletre utazó vikingek sokkal békésebbek voltak, mint a nyugat felé induló harcos hódítók, a kereskedelem volt a fő céljuk és alkalmazkodtak a különböző idegen kultúrák szokásrendszereihez. Az európai folyókat követve jutottak le a Kaszpi-tengerhez és onnan még tovább Bagdadig.Ahmad ibn Fadlan tizedik századi arab utazó és író több szövegében is említést tesz a vikingekről. „Sosem láttam tökéletesebb fizikumú embereket. Olyanok, akár a pálmafák, magasak, sápadtak és vörösek, nem hordanak sem tunikát, sem kaftánt” – jellemezte az északi utazókat. Említést tesz a számára furcsa és egzotikus temetkezési rítusaikról is: „Az elhunyt vagyonát háromfelé osztották, egy rész a rokonaié lett, a második a temetési kellékeket fedezte, a harmadik segítségével alkoholt erjesztettek, amit aznap isznak meg, mikor a halott rabszolganője önkezével véget vet életének és ura testével együtt máglyán elégetik.Az ilyen és ehhez hasonló leírások azért is fontosak, mert közvetlen, első kézből származó kapcsolat alapján születtek, míg például az utazásokról szóló norvég leletek a hazatérés után hosszú idővel készültek, így történelmi szempontból kérdéses a megalapozottságuk. A vikingekről szóló keleti nyomok felfedezését a huszadik századi európai megosztottság és a hidegháború sem segítette, ráadásul az arab történetírók bizonyítottan egy tömegként kezelték az északi utazókat, nem tartották fontosnak, hogy feljegyezzék a hitetlenek nevét, így a nyugati forrásokhoz képest sokkal több időt és erőfeszítést igényel az arab nyelvű szövegekben leírtak kutatása és beazonosítása.

Forrás: ScienceNordic, ScienceNews