Tesztek Android Google Apple Microsoft Samsung Huawei Nokia Linux Biztonság Tudomány Facebook Film

Informatika a politikában

2010.01.17. 14.06
A SKL szabályzata alapján politikai téma felmerülhet, azonban a hozzászólóknak tilos politikai hovatartozásukat kinyilvánítani, tehát tilos szidni/támogatni a kormányt, vagy bármelyik pártot. Egy ilyen eshetőségre gondolva hoztam létre a szabályzat ezen részét, ugyanis most egy kicsit politikai hangvételű hír következik...

Az egyik elég nagy támogatottsággal bíró politikai párt kiadta a 2010-es kormányprogramját. Szerintem sokan sejtitek melyik párt volt ez, de szándékosan nem teszem közzé, mert itt a hangsúly nem a párton, hanem a programjuk informatikai részén van. A kérdéses részt bemásolom ide, hogy ti is tudjátok véleményezni. A számunkra fontosabb, tehát a nyílt forráskóddal kapcsolatos részeket aláhúztam.

III/6. Virtuális vívmányok Informatikai program
- Teljes körű elektronikus ügyintézési rendszerek bevezetése
- A nyilvános adatok interneten történő közzététele
- Önálló hazai kutató-fejlesztő központok létrehozása
- A külföldtől való függés csökkentése
- Új munkahelyeket teremtünk és támogatjuk a munkaerőképzést
- A szélessávú hálózathoz való hozzáférés lehetőségének alanyi joggá tétele Informatikai alapvetések Az informatika és a kommunikációs technológia (IKT) a XXI. század motorja. Az élet minden területén jelen vannak: közbiztonság, közigazgatás, gazdasági élet, egészségügy, környezetvédelem, közlekedés, energetika, mezőgazdaság, sport, oktatás, kultúra. Stratégiai fontosságú iparág Magyarország számára, mert kevés olyan terület van, amelynek annyira meghatározó szerepe lenne az élet minden területén, mint az IKT szektornak. Az elmúlt 8 évben ez a szektor adta a hazai gazdasági növekedés csaknem 25%-át, és gazdasági súlya folyamatosan nő: jelenleg a hazai össztermék majdnem 10%-át teszi ki. Az IKT szektor jó növekedési képességgel rendelkező, nagy hozzáadott értékű ágazat, mely folyamatos növekedést mutat 2005 óta: évi 5-6%-os ütemet diktálva globálisan. Ennél is nagyobb jelentőségű a termelési és szolgáltatási folyamatokba beépülő infokommunikációs technológia növekedésgyorsító hatása: elemzések szerint napjainkban a GDP-növekedés 40-50%-a az IKT alkalmazások egyre szélesedő és mélyülő folyamatba integrálására vezethető vissza. Hazánk jelenleg mély gazdasági és társadalmi válságban van.

Az előző kormányzatok elhibázott gazdaságpolitikájának eredményeképpen az állam működése drága és pazarló. A közigazgatás és az élet számos területén túlburjánzó bürokrácia uralkodik. Az információkhoz való hozzájutás lehetősége kevesek kiváltsága. Nyilvános információkat olyan zárt adatformátumokban tárolnak, amelyhez adott esetben csak egy gyártó fizetős szoftverével lehet hozzáférni, ez pedig sérti a nyilvánosság és az esélyegyenlőség elvét. Az elektronikus ügyintézés lehetősége jelenleg mintegy 800 ezer regisztrált felhasználó számára áll nyitva, a lakosság többsége nem él, nem élhet vele. A jelenlegi helyzetben kiemelten fontos a magas hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások fejlesztése, bevezetése és a magyar IKT cégek piacra jutásának elősegítése. A nemzeti önállóság megőrzésének és a külföldtől való függőség csökkentésének is fontos pillére a hazai, magyar érdekeket szolgáló informatikai kutató-fejlesztő bázis és az önálló magyar informatikai ipar. Jelenleg az iparágba befektetett tőke legnagyobb része nem az innovációt támogatja, hanem a már működő és piacon bevezetett termelést. Az elmúlt évtizedek hibás döntéseinek következtében hazánk informatikai fejlesztő és megoldásszállító helyett a multinacionális cégek piacává vált. Évi több tízmilliárd forintot költünk olyan rendszerek beszerzésére, amelyeket magunk is elő tudnánk állítani akár felhasználva, továbbfejlesztve a jelenleg is elérhető, nyílt forráskódú rendszereket. 30 A fejlett nyílt forráskódú IKT használatával az állami szféra, a háztartások és a vállalkozások is hatékonyabban és költségtakarékosabban működhetnek. Ezen rendszerek bevezetésével a magyar állami szférában évi 15-20 milliárd forint megtakarítás érhető el csak a licencdíjak megspórolása révén.

A magyar IKT munkaerőpiacon jelentős minőségi és mennyiségi szakemberhiány mutatkozik, amely a növekedést is korlátozza. 2012-re akár 15 000-16 000 fő informatikai szakember is hiányozhat a szektorból, ezért fontos az utánpótlás képzésének mielőbbi megkezdése. A jelenlegi képzési tematika azonban csak lassan követi a technológiai fejlődést és a piaci igényeket. Fontos lenne a munkaerő kereslet-kínálat felmérése az egyes szakmák/szakirányok szerint, és az eredmény alapján az felsőoktatási és szakképzési programok átalakítása. A munkaerőhiányt a gazdasági válság csak súlyosbítja, hiszen az állásukat elvesztő szakemberek tudása viszonylag gyorsan elavul, így nem tudnak újra elhelyezkedni. A lakosság számítógép ellátottsága alacsony, a magyar háztartások kb. 55%-a rendelkezik személyi számítógéppel, és kb. 45%-a internet-hozzáféréssel.

Az informatikai készségek hiánya a gazdaság és a társadalom számára jelentős károkat okoz, a munkavállalók számára pedig egyre komolyabb hátrányt jelent az elhelyezkedésnél. A távközlési és internetszolgáltatások relatív magas ára szintén gátja a gazdasági fejlődésnek. Az alapinfrastruktúra a települések több mint egyharmadán mindössze egy szolgáltató révén biztosítottak, amely a monopolisztikus helyzet révén gátlója a valódi verseny kialakulásának és az árak csökkentésének. (Több országban az alapinfrastruktúra állami kézben van, amelyet a szolgáltató cégek azonos feltételekkel vehetnek igénybe. Egy technológiai váltás esetére megfontolandó az erre a modellre való átállás.) Mindezek miatt fontos a valódi verseny élénkítése, amely az ár csökkenését is magával hozza. A vezetékes alapinfrastruktúra fejletlensége (szűk csomópontok) miatt az ország több száz településen széles sávú szolgáltatás nem nyújtható. Ezen szűk csomópontok felszámolása a bevezetendő elektronikus közigazgatás miatt is kiemelt fontosságú.

Az elmúlt húsz év:
# A hazai informatikai ipar folyamatos leépülése.
# Széttagolt, szervezetlen állami informatikai beszerzések és fejlesztések érdemi gazdaságossági és megtérülési számítások nélkül. Az érdemi központi koordináció hiánya.
# A külföldtől való szinte teljes függőség kialakulása mind eszközpark, mintaszoftverek tekintetében.
# Közbeszerzési monopóliumok kialakulása révén az állami források megcsapolása.
# Az állam működésével kapcsolatos érdemi információk monopolizálása.


A szebb jövő:
# Minden beruházáshoz kötelező kezdeti és célértéket, gazdaságossági és megtérülési kritériumrendszert határozunk meg, valamint gazdaságossági és megtérülési számításokat végzünk, majd az elért eredményeket összehasonlítjuk a célértékekkel.
# Támogatjuk az informatikai alapkutatásokat állami kutatóintézetek felállításával. A kutatási eredmények mindenki számára azonos feltételekkel lesznek elérhetők. Támogatjuk az iparági kutatóintézetek, globális kutatóhálózatok és kutatószövetségek felállítását.
# Nyílt forráskódú rendszereket és dokumentumformátumokat vezetünk be az állami szektorban, illetve támogatjuk elterjedésüket az állampolgárok és a gazdasági élet szereplői részére. Nyilvános állami információkat csak nyílt dokumentumformátumokban, illetve nyílt szabványokon keresztül hozzáférhető rendszereken tárolunk.
# Nyílt, szabványos interfészt hozunk létre, amely lehetővé teszi külső alkalmazások számára az önkormányzati, adóhivatali, banki és az egyéb közérdekű rendszerekkel történő kommunikációt.
# Az állami pénzből kifejlesztett önkormányzati célszoftvereket elérhetővé tesszük az összes önkormányzat részére, ezzel kiküszöbölve a párhuzamos és pazarló fejlesztéseket.
# Ha egy feladatra van azonos funkcionalitású és birtoklási költségű zárt és nyílt forráskódú szoftver, akkor kötelezően a nyílt forráskódú szoftvert választjuk.

# Minden, az állami szférában keletkezett információt – amelynek titkosításához nem fűződik méltányolható érdek – nyílttá, elérhetővé és kereshetővé teszünk egy központi adatbázisban.
# Megteremtjük a közigazgatási rendszerek bármely telekommunikációs eszköz igénybevételével való elérhetőségét.
# Teljes körű internetes közigazgatás révén leépítjük az állami bürokráciát.
# E-magyarorszag.hu hozzáférést hozunk létre a személyi okmányok cseréjénél mindenkinek. Ennek révén várhatóan jelentős tömegek kerülnek bevonásra az elektronikus közigazgatási szolgáltatások résztvevői közé.
# @magyarorszag.hu e-mail címet és személyes webtárhelyet biztosítunk minden e-magyarorszag felhasználónak.
# Amennyiben egy adott munkakör távmunkában is elvégezhető, a munkavállaló jogosult lesz a távmunkát választani.
# Hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő munkavállalók részére kedvezményes eszközt és internetet biztosítunk a távmunkavégzés elősegítésére.
# Megteremtjük az elektronikus ajánlattétel és az elektronikus versenytárgyalás lehetőségét a közbeszerzéseknél.
# Minden, az állampolgárt érintő adatváltozásról elektronikus értesítést küldünk az e-magyarorszag rendszeren keresztül (pl. ingatlan tulajdoni lap változása, állandó vagy ideiglenes lakóhely létesítése a tulajdonon).
# Megteremtjük az ügyvédek és közjegyzők számára a bemutatott személyi iratok azonnali elektronikus ellenőrzési lehetőségét.
# Országos, mindenki számára ingyenesen hozzáférhető környezetszennyezési térképet és adatbázist hozunk létre.
# Visszaszorítjuk a levélpostai reklámanyagokat és helyette környezetkímélő internetes szóróanyagok elterjedését ösztönözzük.
# Kialakítjuk a betegutak menedzselését, az orvosi adminisztráció csökkentését lehetővé tevő korszerű informatikai rendszert, központi információs és egészségmegőrző portált hozunk létre.
# A digitális aláírás használata terén hazánk az EU-n belül az utolsók között van. Új, integrált, chipkártyás igazolványt hozunk létre, amely idővel kiválthatja a személyi igazolvány, a jogosítvány, a tb-kártya és az adókártya funkcióit, illetve rendelkezik beépített elektronikus aláírás funkcióval, amellyel online írható alá szerződés vagy adható be kérvény.
# Internetes távoktatás elterjesztése révén bekapcsoljuk a hátrányos helyzetűeket a közép és felsőoktatásba. Támogatjuk az élethosszig tartó tanulás lehetőségét távoktatás segítségével.
# Minden iskolában a nyílt forráskódú rendszerek használatát oktatjuk az informatikai tantárgyak keretében.
# Általános iskolai informatikaoktatás révén elősegítjük az alapkészségek mielőbbi elsajátítását.
# A Magyarországon bevezetett elektronikus közigazgatási szolgáltatások használatát is oktatjuk az informatikai tantárgyak keretében, ingyenes ECDL vizsgát biztosítunk minden érettségizőnek.
# Összehangoljuk a képzési kínálatot és a piaci igényeket, mert jelenleg a kettő nem fedi egymást.
# Fejlesztjük az iskolai IKT infrastruktúrát és nagy sebességű internet-hozzáférést biztosítunk minden iskola számára. Bevezetjük az IKT eszközök használatát az informatikaoktatáson kívül más tantárgyak oktatásába is. Ennek érdekében informatikai továbbképzésben részesítjük a pedagógusokat, és fejlesztjük a digitális tananyagokat.
# Támogatjuk a magyar nyelvű internetes televíziók és rádiók elterjedését.
# Támogatjuk a teljes körű elektronikus kereskedelem elterjesztését az elektronikus beszerzés, számlázás, fizetés és adóbevallás propagálásával.Mint már mondtam és a szabályzat is tartalmazza, nem szidunk senkit, nem nyilvánítjuk ki politikai hovatartozásunkat! A hírt azért küldtem be, hogy megvitassátok, mennyire reálisak a kérdéses párt elképzelései nyílt forráskódú törekvéseik tekintetében. Megkérlek titeket, hogy tartástok be a fentieket, ugyanis egy figyelmeztetés után jelen helyzetben töröljük a hozzászólást, a következő szabályszegésnél már a felhasználót is kitiltjuk. Tudom, hogy szólásszabadság meg miegymás, de nem szeretném, ha politika szagú lenne az oldal.

Köszönöm a megértéseteket és az együttműködéseteket!