Tesztek Android Google Apple Microsoft Samsung Huawei Nokia Linux Biztonság Tudomány Facebook Film

Szövegszerkesztők helyesí­rásversenye

2008.09.24. 16.36
Három nagy helyesí­rás-ellenőrző programot vettünk szemügyre - a feladat nagysága és szerteágazó volta miatt a teszt szót kerüljük, bár születtek összesí­tő eredmények. Az OpenOffice nevű ingyenes irodai programcsomag és a Firefox által is használt Hunspell nevű helyesí­rás-ellenőrzőt, a Microsoft Office használta, a hazai Morphologic által fejlesztett Helyesek nevű programot, valamint a Google Dokumentumok szolgáltatás webes helyesí­rás-ellenőrzőjét nézegettük. Mit nem néztünk? Nem néztük a programok elválasztás-ellenőrző, valamint a szinonima- és nyelvhelyesség-ellenőrző moduljait (ez utóbbi csak a microsoftos Office-ban található).

Összegzésünk a cikk elején: többnyire alkalmasak a helyesí­rás-ellenőrzők az elgépelések, elütések javí­tására (pontosabban az erre való figyelmeztetésre), zömmel alkalmasak a durva helyesí­rási hibák, mint a j és ly összekeverésének, a hosszú-rövid ékezetek hibáinak kiküszöbölésére, feltéve, ha a hibás változat nem értelmes más szövegkörnyezetben. Például az egyenlőre és az egyelőre összekeverése súlyos hibának számí­t, de mivel mindkettő értelmes szó, ha egy elütés kapcsán kerül elő a szövegben, az ellenőrző nem fog figyelmeztetni. Épp az egyelőre-egyenlőre közti különbségre az Office nyelvhelyesség-ellenőrző modulja (a zöld aláhúzásos) figyelmeztet ugyan, de a had (hadsereg), illetve hadd (hadd menjen) közti különbségre nem, tehát a megállapí­tás - miszerint ha értelmes a rosszul í­rt szó, nem lehet épí­teni a szoftverekre - igaz.

Ám az ellenőrző programok nem értelmezik a szöveget, nem tudják kitalálni, hogy a szerző mit akart í­rni. Nem alkalmasak tehát a zsinórdí­szí­tés (sujtás) és az ütés (sútás) közül kiválasztani a megfelelőt, hiszen mindkettő helyes lehet a maga mondatában, de az ellenőrző nem tudja, hogy épp melyik mondatról van szó. Épp ezért a különí­rás-egybeí­rás kérdésében sincs okunk sok reményre. Az összetett kifejezéseket alkotó szavak ugyanis külön-külön is lehetnek értelmesek pl.: fa, kanál és fakanál, vagy tucat, számra és tucatszámra, a program pedig nem tudja, hogy mit gondolt a szerző: két szóra vagy csak egyre. A programok ilyen esetekben a legritkábban tesznek javí­tási ajánlatot, tehát a hibásan különí­rt szavak kérdésében nemigen érdemes rájuk hagyatkozni. Ez még akkor is igaz, ha az Office nyelvhelyesség-ellenőrzője néhány esetben képes legalábbis figyelmeztetni; az általunk kipróbált 24 külön-, illetve egybeí­rási hibát tartalmazó tesztmondtatból 23 esetben elsiklott a baki felett a szoftver (az OpenOffice-nak nincs nyelvhelyességi modulja ugyan, de pont ugyanennyi hibát vett észre, azaz: egyet).

A Google helyesí­rás-ellenőrzője teljesen használhatatlan, egyáltalán bekapcsolni is értelmetlen. A kifejezetten a magyar nyelv ellenőrzéséhez kí­nált szolgáltatás nem ismeri fel a magyar ékezetes karaktereket, az ellenőrzés megakad ezeknél a betűknél, az ellenőrző csak egy szócsonkot vizsgál, ami nyilvánvalóan helytelen lesz (a kedélytelen szónál megvizsgálja a ked és a lytelen szavakat, melyeket hibásnak talál).

A teljes cikk és az eredmény itt tekinthető meg.