Tesztek Android Google Apple Microsoft Samsung Huawei Nokia Linux Biztonság Tudomány Facebook Film

FSF.hu Alapí­tvány beszámoló 2007

2008.01.29. 15.08
Az év eleje tiszteletére időszerűnek látjuk, hogy ismét beszámoljunk az FSF.hu Alapí­tvány tevékenységéről, ezért összesí­tettük az elmúlt év eredményeit, illetve elgondolkodtunk azon, hogy idén milyen feladatokat szeretnénk elvégezni.
Szerencsére a régi ismert projektjeink továbbra is működnek, még ha egy-kettő nem is olyan aktivitással, mint szeretnénk. Örömmel tölt el minket, hogy ú projektjeink is indulnak, és folyamatosan úabb ötleteink vannak, hogy mivel kellene még foglalkoznunk (amikre sajnos nem mindig van idő, mivel helyenként emberi erőforrás hiánnyal szenvedünk).

Projektjeink közül az OpenOffice.org és a Mozilla magyarí­tás a legismertebbek. Az OpenOffice.org irodai alkalmazáscsomag és a Mozilla család (Firefox böngésző, Thunderbird levelező...) az a két program, ami hazánkban a legnagyobb felhasználói táborral rendelkezik. Népszerűségük nagymértékben hozzájárul a szabad szoftverek elismertetéséhez. 2007-ben a következők történtek:

Openoffice.org:

1. 2007. 03. 29. Megjelent a magyar OOo 2.2
2. 2007. 06. 13. Megjelent a magyar OOo 2.2.1
3. 2007. 09. 27. Megjelent a magyar OOo 2.3

Beillesztésre, tesztelésre és frissí­tésre került az ú Hunspell az OpenOffice.org forrásfában. Az FSF.hu verziókban lévő javí­tások bekerültek az ooo-build rendszerbe, amelyet a Linux-disztribúciók 80%-a használ.

Az OpenOffice.org-hoz szervesen kapcsolódik a következő 3 projekt. Ezeket a fejlesztéseket az alapí­tvány (hála a tavaly előtti SZJA 1%-os felajánlásoknak) anyagilag és önkéntes munkával is támogatta.

Magyar Ispell helyesí­rási szótár

2007-ben egy év szünet után több ú kiadás jelent meg számos údonsággal. A szókincs több ezer szóval bővült. Ú adatszerkezet kidolgozásával, a morfológiai leí­rás javí­tásával, kiegészí­tésével a szótár támogatja a kiejtés alapú javaslattevést, a morfológiai elemzés mellett pedig a tövezést és toldalékolást, ami a keresés, csere és szinonimaszótári funkciók javí­tását teszi lehetővé az OpenOffice.org-ban. A szótárból javí­tott, illetve ú telepí­tőcsomagok készültek a Mozilla Firefoxhoz és Thunderbirdhöz is.

Hunspell helyesí­rás-ellenőrző

Az elmúlt évben 13 ú kiadás jelent meg rengeteg javí­tással és sok údonsággal. Megvalósult a Mozilla-integráció, a Thunderbird és a Firefox programok legúabb változatai már a Hunspell helyesí­rás-ellenőrzőt tartalmazzák. A program a szótárban rögzí­tett vagy szabállyal megadott kiejtést is képes figyelembe venni a hibás szavakra adott javaslatoknál. A javí­tott morfológiai elemzés, tövezés és az ú toldalékolás alapértelmezett tulajdonságává vált a programnak, első jelentős lépéseként a nyí­lt forráskódú magyar szinonimaszótár fejlesztésének. Hosszú szünet után a Hunspell az OpenOffice.org-ban is frissült. Nemzetközi együttműködésnek köszönhetően a Hunspell a Fedora projekt alapértelmezett helyesí­rás-ellenőrzőjévé vált és bekerült a KDE 4-be is, teljesebbé téve ezzel a magyar honosí­tásukat.

Elválasztó modul és magyar elválasztási mintagyűjtemény

2007-ben javí­tott kiadás jelent meg, illetve az OpenOffice.org-ba is javí­tott változat került. (A javí­tással a program jobban támogatja a holland helyesí­rást is. Mindez a Hunspell-lel együtt célzatosan hozzájárul ahhoz, hogy a holland közigazgatás folytassa az OpenOffice.org-ra és más nyí­lt forráskódú szoftverekre való átállást: 2007-ben már 47%-ban használtak szabad programokat, jelentős példát mutatva ezzel az uniós tagállamoknak, köztük hazánknak is.)

Mozilla család:

1. 2007. 04. 18. Megjelent magyarul a Thunderbird 2.0
2. 2007. 06. 27. Megjelent magyarul a Sunbird 0.5
3. 2007. 10. 25. Megjelent magyarul a Sunbird 0.7

Folyamatosan karban tartjuk és frissí­tjük a www.mozilla-europe.org/hu oldalt.

TheOpencd projekt

A 2007-es év folyamán frissült jó minőségű, nyí­lt forrású, Windows rendszeren használható szoftverek gyűjteménye.

Licencfordí­tások

Aktivistáink vezetésével 2007-ben végre sikerült orvosolni azt a hiányosságot, hogy számos igen ismert licenc szövege nem volt elérhető minőségi fordí­tásban. Jelenleg a következő licencek érhetőek el magyarul az időközben küllemében jelentősen megszépült www.gnu.hu oldalon, illetve a mozilla.fsf.hu oldalon: GPLv2, GPLv3, LGPLv2.1, LGPLv3, FDLv1.2 és MPLv1.1.

wxMaxima

A wxMaxima egy wxWidget-eken alapuló grafikus felhasználói felület a Maxima komputeralgebrai rendszer számára. A wxMaxima a 0.7.3 verzió óta tartalmazza az egyik aktivistánk által készí­tett magyar fordí­tást.

Roadshow

Körutunk során 2007-ben kevesebb helyre jutottunk el, mint szerettünk volna, de egyrészt a meglátogatott helyszí­neken remek ismeretterjesztő előadásokat tartottunk, másrészt bí­zunk benne, hogy idén ezen a téren is fejlődni tudunk. A következő helyszí­neken jártunk:

1. 2007. március 29., Budapest
2. 2007. április 2., Balatonalmádi
3. 2007. április 3., Pécs
4. 2007. április 10., Miskolc
5. 2007. július 23-25., Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia, Beregszász
6. 2007. szeptember 25., Törökbálint
7. 2007. október 17., Budapest, Szabad Szoftver Este

Szabad diploma projekt

A 2007-es év folyamán többen csatlakoztak a kezdeményezéshez, több ú témakií­rás született, illetve bővült az oldalon publikált szakdolgozatok listája is.

Konferencia

2007-ben egy konferencia rendezvényt bonyolí­tottunk le. A Linux az oktatásban (LOK) konferenciát immár hagyományosan mi rendezzük. A kétnapos rendezvény második napján most is Szabad Szoftver Napot tartottunk. A konferencia idén is telt ház előtt zajlott, mintegy 150 érdeklődő hallgatta meg az előadásokat, amelyek idén is igen jó szí­nvonalúak voltak. Az eseményről a Fix.tv LinuxPortál cí­mű műsora egy teljes kihelyezett adást készí­tett.

LinuxPortál

Az év folyamán, (úfent hála az SZJA 1%-os felajánlásoknak) az alapí­tvány folyamatosan támogatta a műsort, részben hozzájárulva annak műszaki előállí­tási költségeihez. A műsor készí­tését a résztvevők ellenszolgáltatás nélkül, önkéntes munkában végezték.

Virtuális szerverfarm Linux/KVM alapon

Az alapí­tvány szervere, a barack jelenleg is több független funkciót lát el, több csoportnak szolgál elsősorban web-, FTP- és levelezőszerverként. Jelenleg az alábbi oldalak kerülnek kiszolgálásra a szerverről:
www.fsf.hu, www.ubuntu.hu, www.gnome.hu, office.fsf.hu, mozilla.fsf.hu, tldp.fsf.hu, theopencd.fsf.hu, swpat.fsf.hu, esr.fsf.hu, guru.fsf.hu, ftp.fsf.hu, barack.fsf.hu, forditas.fsf.hu, galateia.fsf.hu, projects.gnome.hu, wap.gnome.hu, www.lyx.hu, www.gnu.hu
Terveink szerint (és az övéik szerint is) rövidesen hozzánk költözik a gimp.hu és linuxportal.hu is.

Egyéb tevékenységek:

2007-ben aktivistáink lektoráltak egy tankönyvet, melyet a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola egyik oktatója készí­tett, és a CentOs operációs rendszer beállí­tásait mutatja be a hallgatóknak. A tervek között szerepel-e könyv átdolgozása hazánkban népszerűbb disztribúció(k)ra is.
2007 novemberétől ösztöndí­jjal támogatjuk Farkas Szilveszter egyetemi hallgatót, aki elsősorban az OpenOffice.org-honosí­tás területén kutatási, fejlesztési feladatokat hajt végre. Eredményei nyí­lt forráskódú licenccel kerülnek be az OpenOffice.org-ba.

1%-os felajánlások

A tavalyi beszámolóhoz szervesen kapcsolódik, hogy személyi jövedelemadó 1%-okból mintegy 3 millió forintot ajánlottak fel nekünk. Mivel ezt az összeget október legvégén kaptuk meg, í­gy ez nyilvánvalóan a 2008-as terveinket alakí­tja jelentősen.
Ennek a pénznek a felhasználását is hatékonyan szeretnénk megvalósí­tani, hiszen ez a legnagyobb anyagi erőforrás, ami rendelkezésünkre áll. Ebből a pénzből továbbra is projekteket fogunk támogatni, remélhetően még több jó munkát tudunk ezzel segí­teni.

Projektjeinkről a következő oldalon tájékozódhatsz: http://www.fsf.hu/index.php/Projects

Köszönetnyilvání­tás

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik az elmúlt évben felajánlásaikkal támogatták munkánkat. Azoknak is köszönetet mondunk, akik munkájukkal, ötleteikkel járultak hozzá eredményeinkhez. Külön köszönetet szeretnénk mondani azoknak, akik nekünk ajánlották az adójuk 1%-át, reméljük idén is érdemesnek tartanak minket erre. Utoljára, de nem utolsósorban köszönetet mondunk azon portáloknak, akik segí­tenek nekünk bannereink, hí­reink, eseményeink közzétételével.
Bí­zunk benne, hogy 2008-ban szintén legalább ennyit, talán még többet tehetünk céljainkért!

FSF.hu Alapí­tvány aktivistái és kuratóriuma.


Forrás: HUP.hu