december 7, 2023

Androbit techmagazin

Az Androbit tényeken alapuló híreivel, exkluzív videofelvételeivel, fotóival és frissített térképeivel maradjon naprakész Magyarország legfrissebb fejleményein.

Valóságunk számítógépes szimuláció? Egy új fizikatörvény bizonyíthatja Elon Musk igazát

Valóságunk számítógépes szimuláció?  Egy új fizikatörvény bizonyíthatja Elon Musk igazát

Dr. Melvin Fopson, a Portsmouthi Egyetem fizikusa új fizikatörvényt javasolt, amely alátámaszthatja azt az elméletet, hogy univerzumunk egy szimulált valóság. Az információfizika területére támaszkodva azt sugallja, hogy a fizikai valóság információ bitekből áll. Legújabb kutatásai azt mutatják, hogy ez az új törvény, amely a termodinamika és az információdinamika elvein alapul, hatással van a biológiára, az atomfizikára és a kozmológiára.

Egy új tanulmány feltárja a szimulációs univerzum hipotézisét és annak tudományos és technológiai vonatkozásait.

a Portsmouthi Egyetem Egy fizikus felfedezte, hogy egy új fizikatörvény alátámaszthatja-e azt a sokat vitatott elméletet, miszerint mi csupán szereplők vagyunk egy fejlett virtuális világban.

A szimulált univerzum hipotézise azt sugallja, hogy amit az emberek tapasztalnak, az valójában egy mesterséges valóság, hasonlóan a számítógépes szimulációkhoz, amelyekben ők maguk is konstrukciók.

Ez az elmélet nagyon népszerű számos jól ismert figura, köztük Elon Musk körében, és a tudománynak az információfizika néven ismert ágában, ami azt sugallja, hogy a fizikai valóság főként információdarabokból áll.

Dr. Fopson úttörő felfedezései

Dr. Fopson úttörő kutatási múlttal rendelkezik. Korábban publikált egy tanulmányt, amely azt sugallja, hogy az információnak van tömege, és minden elemi részecske – az univerzum legkisebb ismert építőkövei – információkat tárol magáról, hasonlóan ahhoz, ahogyan az emberek tárolják azokat. DNS.

2022-ben felfedezte a fizika új törvényét, amely képes előre jelezni az élő szervezetek genetikai mutációit, beleértve a vírusokat is, és segít megítélni azok valószínű következményeit.

A termodinamika második főtételén alapul, amely kimondja, hogy az entrópia – a rendezetlenség mértéke egy elszigetelt rendszerben – csak növekedhet vagy változatlan maradhat.

Dr. Fopson azt jósolta, hogy az információs rendszerek entrópiája is növekedni fog az idő múlásával, de e rendszerek evolúcióját vizsgálva rájött, hogy az állandó marad vagy csökken. Ekkor alkotta meg az információdinamika, vagyis az infodinamika második törvényét, amely nagyban befolyásolhatja a genetikai kutatásokat és az evolúcióelméletet.

Alkalmazások és effektusok

Október 6-án új lap jelent meg AIP ajánlatoktanulmányozza az új törvény tudományos vonatkozásait számos más fizikai rendszerre és környezetre, beleértve a biológiai és atomfizikát és a kozmológiát.

„A következőt szerettem volna tesztelni a törvényt, és megnézni, hogy az tovább támaszthatja-e a szimulációs hipotézist azáltal, hogy a filozófiai területről a tudomány főáramába helyezi át.”
Dr. Melvin Fopson, Egyetemi Matematikai és Fizikai Iskola

Dr. Fopson, az egyetem Matematikai és Fizikai Iskolájából a következőket mondta: „Akkor tudtam, hogy ennek a felfedezésnek messzemenő következményei vannak a különböző tudományágakban.

„A következőt szerettem volna tesztelni a törvényt, és megnézni, hogy az tovább támaszthatja-e a szimulációs hipotézist azáltal, hogy a filozófiai területről a tudomány főáramába helyezi át.”

A legfontosabb megállapítások a következők:

  • Biológiai rendszerek: Az információdinamika második törvénye megkérdőjelezi a genetikai mutációk hagyományos megértését, és arra utal, hogy azok az információ entrópiája által szabályozott mintát követnek. Ennek a felfedezésnek mélyreható hatásai vannak olyan területeken, mint a genetikai kutatás, az evolúciós biológia, a génterápiák, a farmakológia, a virológia és az epidemiológiai felügyelet.
  • Atomfizika: Ez a cikk elmagyarázza az elektronok viselkedését többelektronikus atomokban, betekintést nyújtva olyan jelenségekbe, mint például a Hund-szabály; Ami azt állítja, hogy a maximális multiplicitás a legalacsonyabb energiánál van. Az elektronok úgy rendeződnek el, hogy minimálisra csökkentsék információs entrópiájukat, megvilágítva az atomfizikát és a vegyi anyagok stabilitását.
  • Kozmológia: A termodinamika második főtétele univerzális szükségszerűségnek bizonyul, és a termodinamikai megfontolások alkalmazása a folyamatosan táguló univerzumra alátámasztja érvényességét.

„A cikk magyarázatot ad a szimmetria elterjedtségére az univerzumban” – magyarázta Dr. Fopson.

„A szimmetria alapelvei fontos szerepet játszanak a természet törvényeivel kapcsolatban, de eddig kevés magyarázatot találtak arra, hogy miért van ez így. Eredményeim azt mutatják, hogy a nagy szimmetria megfelel a legalacsonyabb információs entrópia állapotának, ami megmagyarázhatja a természet tendenciáját felé.”

„Ez a megközelítés, amikor a redundáns információkat eltávolítják, hasonló ahhoz a folyamathoz, amikor a számítógép törli vagy tömöríti a hiányzó kódot, hogy tárhelyet takarítson meg és javítsa az energiafogyasztást. Ennek eredményeként alátámasztja azt az elképzelést, hogy szimulációban élünk.”

Információk összekapcsolása az univerzum szövetével

Dr. Fopson korábbi kutatásai szerint az információ az univerzum alapvető építőköve, és fizikai tömege van. Még azt is állítja, hogy az információ lehet a sötét anyag, amely az univerzum közel egyharmadát teszi ki, amit a tömeg, az energia és az információ egyenértékűségének elvének nevez.

A cikk azzal érvel, hogy az információdinamika második törvénye alátámasztja ezt az elvet, amely igazolhatja azt az elképzelést, hogy az információ fizikai entitás, egyenértékű a tömeggel és az energiával.

Dr. Fopson hozzátette: „A vizsgálatok befejezésének következő lépései kísérleti tesztelést igényelnek.”

„Az egyik lehetséges út az lenne Tavalyi kísérletemet az anyag ötödik halmazállapotának megerősítésére tervezték az univerzumba – és megváltoztatjuk a fizikát, ahogyan ismerjük – részecske- és részecske-ütközések segítségével.

Hivatkozás: „Az informatikai dinamika második törvénye és hatásai a szimulációs univerzum hipotézisére”, Melvin M. Fobson, 2023. október 6. AIP ajánlatok.
doi: 10,1063/5,0173278

READ  A SpaceX késlelteti a Starlink indítását, így 5 űrhajós legénységet tud irányítani