március 25, 2023

Androbit techmagazin

Az Androbit tényeken alapuló híreivel, exkluzív videofelvételeivel, fotóival és frissített térképeivel maradjon naprakész Magyarország legfrissebb fejleményein.

A kormány 1849-ben az oroszoknak adta a magyar koronát!

1849 áprilisában és májusában a Magyar Honvédség csodálatos harcot vívott a Habsburgok bevonuló csapatai ellen. Egy évvel ezelőtt még nem volt magyar hadsereg, míg Bécs Európa egyik leghatalmasabb parancsnoka volt, amely egy időben még Napóleont is legyőzte. A március 15-i forradalom vezetőinek azonban nemcsak egy modern, civilizált államot sikerült megszervezniük, hanem a Habsburgok legyőzésére is képes hadsereget hoztak létre. Ferenc Józsefnek segítségre volt szüksége.

Az oroszok több mint 200 ezer katonával érkeztek

Április a Habsburg csapatok felett aratott egymást követő magyar katonai győzelmek hónapja. Április végén a bécsi csapatok minden fordulóban visszavonultak Magyarországról. A Magyar Honvédség vezetői azon vitatkoztak, hogy megtámadják-e a Habsburg Birodalom fővárosát, vagy visszafoglalják az ország fővárosát, Pudát. Végül az utóbbi mellett döntöttek, és május elején ostrom alá vették.

Érdekes módon a magyar hadsereg főnöke, Gorke rend arra kérte a pudai Habsburgok parancsnokát, hogy ne ágyúzzák ki a klasszikus rovarvárakat. De a tábornok visszautasította, és szinte mindegyiket megsemmisítette. A magyar hadsereg rövid ostrom után május 21-én foglalta vissza Pudát. Tehát most a magyar hadsereg napja van.

1849. május 21-én visszafoglalták Puda erődjét. Forrás: Wikipédia

Ferenc József császár (1848-1916) azonban május 1-jén megállapodott I. Miklós orosz cárral (1825-1855), hogy közösen leverik a magyar forradalmat és a függetlenségi harcot. Érdekes módon a cár haditengerészeti haderő helyett hatalmas sereget küldött a Habsburgok megsegítésére. A moszkvai invázió 200 ezer katonát hozott Magyarországra.

A kormány átnyújtotta a koronát a királynak

Az első orosz csapatok júniusban érkeztek a csatatérre. Görgei külön akart harcolni a visszatérő Habsburg-csapatokkal és az oroszokkal. A Mosquito Lajos és a kormány azonban nem támogatta. Úgy döntöttek, hogy folytatják a harcot az ország déli részén, és bevetették Demswar és Arat környékét, hogy minden erőt mozgósítsanak.

Görgei engedelmeskedett, és sikerült megszöknie a Habsburg és az orosz csapatok elől. Mire azonban Arad közelébe ért, Hainov Demeswar mellett legyőzte az erdélyi hős, Joseph Pem lengyel tábornok vezette magyar fősereget. Történészek Egyetért Ezt a vereséget követően a katonai ellenállás hatástalanná vált.

READ  Sizzardo szerint Magyarország és Horvátország kisebbségi politikája precedenst teremtett az EU számára
Magyarország történelmi koronája
Első Comorom háború. Festmény: Ez savó. Forrás: Wikipédia

A vereség híre nem jutott el azonnal Görgeihez, Kossuthhoz és a kormányhoz. A magyar kormány augusztus 10-én döntött arról, hogy koronát adományoz a cári család egyik tagjának. Két feltételt szabtak meg: először fogadják el az 1848. áprilisi törvényeket, amelyek megteremtették a modern, civilizált Magyarországot és lerombolták a feudalizmust. Másodszor, 1815 és 1830 között Magyarországnak olyan álláspontja volt a birodalmon belül, hogy a Kongresszus olyan akar lenni, mint Lengyelország.

Mosquito és a kormány lemondott, Gorke pedig letette a fegyvert

A kormány kijelentette, hogy az áprilisi törvények elfogadása esetén elismeri Ferenc József császárt királyként. Az oroszok és a Habsburgok nem voltak hajlandók betartani ezeket a feltételeket, és a kormány megadást javasolt, ha a magyar hadsereg megsemmisítő vereséget szenved a harctéren.

Éjszaka érkezett a hír Pem temesvári vereségéről, másnap Kossuth és kormánytagok lemondtak. Ráadásul Mosquito elhagyta az országot, teljes hatalmat Gorkhének adva. Az oroszok csak a feltétel nélküli megadást fogadták el, de augusztus 13-án Görgei úgy döntött, hogy leteszi a fegyvert az orosz csapatok előtt, mivel egyetlen esélyük volt elkerülni a brutális Habsburg-megtorlást.

Adja meg magát Vilagos történelmi koronája közelében
Adja meg magát Vilagos közelében. Festmény: Szkicsák-Klinovszky István. Forrás: Wikipédia

I. Miklós beavatkozása azonban csak Görgei életét tudta megmenteni (1916-ban halt meg, 98 éves volt). A magyar csapatok feladása után Heinz bosszúhadjáratba kezdett, amely az osztrák politikusokat Európa-szerte testetlen figurákká változtatta. 1849 és 1850 között 130-at végeztek ki, több száz embert börtönöztek be, 40-50 ezer magyar katonát vonultak be a Habsburg hadseregbe.

Magyarország Aranybulla története
Olvass továbbMagyarország „első alkotmányának” 800. évfordulóját ünnepli – fotók

Forrás: DNH, Rubicon