július 13, 2024

Androbit techmagazin

Az Androbit tényeken alapuló híreivel, exkluzív videofelvételeivel, fotóival és frissített térképeivel maradjon naprakész Magyarország legfrissebb fejleményein.

Hogyan élt a turanizmus Magyarország történelme során?

Hogyan élt a turanizmus Magyarország történelme során?

A nemzetet formáló tág ideológiák között vitatott fogalom a turanizmus, a sokrétű, Magyarországon egyedülállóan megnyilvánuló hitrendszer. Az orientalizmus és a nacionalizmus ezen kombinációja kihívás elé állítja azokat a hagyományos európai narratívákat, amelyek az ázsiai magyar identitás mellett érvelnek.

A gyökerek megtalálása

A TikTok megalkotója, Duran Explorer Több meggyőző videót készített a magyarországi turanizmusról. Szerinte a turanizmus megértéséhez Magyarország nyelvi és történelmi hátterének alaposabb megismerése szükséges. Egy évezreddel ezelőtt a magyarok, mint az olyan nomád vezetők, mint a hun Attila, bebarangolták Közép-Ázsiát. A 18–20. században a későbbi európaizálás és keresztényesítés ellenére újra feléledt az érdeklődés Magyarország ázsiai gyökerei iránt, amit a magyar nyelv sajátos finnugor jellege táplált.

Nyelvi kapcsolatok és kulturális kapcsolatok

A magyar turanizmus hívei azzal érveltek, hogy a finnugor magyar nyelvnek türk hatásai vannak, ami történelmi kapcsolatokra utal a magyarok és a török ​​nyelvű népek között. A közös kulturális elemeket, folklórt és hagyományokat hangsúlyozó turanizmus a magyarok és a török ​​nemzetek közötti rokonság érzését erősítette. Armin Vambury, a jeles turánista nagy szerepet játszott ezeknek az eszméknek a népszerűsítésében, aki közép-ázsiai magyar származást javasolt.

Nacionalizmus és turanizmus

A magyar turanizmus gyökerei a 19. századi Magyarországon, akkor még az Osztrák-Magyar Birodalomhoz tartozó nacionalista érzelmekre nyúlnak vissza. A nagyobb autonómiára és nemzeti identitásra törekvő magyarság az európai hatásokon túlmutató alternatív narratívát kereste. A turanizmus olyan meggyőző ideológiaként jelent meg, amely a magyarokat egy tágabb, nem európai örökséghez kapcsolta.

Oktatási perspektíva

Pallas Apollonius munkája,Keledre, Magyar! A Magyar Duranismus Tardenet„, a magyar turanizmust is feltárja. Aplonsi, a magyar társadalom és politika szakértője a turanizmus összetett táján navigál. 1900-ra a magyar turanizmus túllépett egy intellektuális célon, és pénzügyileg kifizetődő vállalkozássá vált. Prominens személyiségek, köztük olyan politikusok, mint Károlyi Mihály Tisza István pedig aktívan felkarolta a turanizmust, a tudományt, politikai és gazdasági érdekeket egyeztetett. Az 1910-ben alapított Turáni Társaság 1916 és 1918 között fontos szerepet játszott a magyar szellemi életben és a balkáni magyar politikában.

READ  Felvilágosult arisztokrácia: Magyarország négyszög korszaka

Trianon után és 1945 után

A trianoni békeszerződés utóhatásai átmeneti időszakot jelentettek a magyar turanizmus számára, mivel a traumatizált társadalom keleti gyökerekben keresett vigaszt. A második világháború után kihívások elé állította a turanisták egyes ágait a törvényen kívülre kényszerítve, miközben a radikális turanisták befolyása megnőtt a magyar szórványban. Az időszakos változások ellenére a turanizmus tartós hatása, különösen a művészet területén, a magyar kultúrdiplomáciának kedvezett.

Duranizmus és kommercializáció

A 20. század első felében a Duran nemcsak értelmiségi körökben vált népszerű kifejezéssé, hanem márkanévként és a mindennapi nyelv részeként is. A Horthy Miklós vezette jobboldali nacionalista kormány bonyolult viszonyban volt a turanizmussal, bizonyos elemeket felkarolt, miközben elhatárolódott a perem szempontjaitól. A turanizmus népszerűsége még az üzleti osztályt is magával ragadta. A duran kifejezés magyar piacra kerülése mulatságos eseményeket szült. A Duran Cinema, korábban Edison Cinema, Edison perével szembesült, ami a névváltoztatást késztette. Egy turáni ötvösműhely állami támogatást kért az érmekhez, a széntől a cipőig különböző vállalkozások pedig felvették a Turán címkét. Ha elég sokáig vadászik az antikváriumok körül, találhat a Turáni Írószeripari Vállalat által készített iránytűket. Talán azért hozták létre őket, hogy feltérképezzék a turanista eszmékben elképzelt területet?

Létezik még a turanizmus?

Népszerűsége ellenére a magyar turanizmus kihívásokkal néz szembe a történészek és tudósok részéről, akik megkérdőjelezték elméleteit, a szilárd régészeti és történelmi bizonyítékok hiányára hivatkozva. A modern korban a turanizmus jelentősége Magyarországon csökkent, az uralkodó narratíva a nemzet európai gyökereit hangsúlyozza. A magyar nép egyedülálló kulturális örökségét az európai identitás tágabb kontextusában vette át, így a turanizmus Magyarország történelmének és identitásának vitatható és vitatott aspektusa.

Olvass tovább:

Forrás: Duran Explorer