december 7, 2022

Androbit techmagazin

Az Androbit tényeken alapuló híreivel, exkluzív videofelvételeivel, fotóival és frissített térképeivel maradjon naprakész Magyarország legfrissebb fejleményein.

A magyar nyelv története

A magyar nyelv körülbelül 3000 éves. Az évszázadok során azonban sokat változott. Olvassa el ezt a cikket és fedezze fel a magyar nyelv történetét!

Nyelvcsalád

A magyar (magyar) nyelv az uráli nyelvcsalád finnugor csoportjának tagja. britannica.com. Ráadásul a magyar a finnugor ugor ágához tartozik. Bár Magyarországon főként magyarul beszélnek, olyan országokban élők is használják, mint Szlovákia, Románia, Ausztria, Horvátország és Szlovénia.

A magyar nyelv története több szakaszból áll:

  • Korai magyar korszak: Kr.e. 1000-től i.sz. 896-ig
  • Ómagyar kor: 896 – 1526
  • Közép-magyarországi időszak: 1526-1772
  • Az újkori magyar korszak: 1772-től napjainkig

A magyarság előtti időszak

Mielőtt a magyar különálló nyelv lett volna, előmagyar kornak nevezték. Azt írja, hogy a halászatra és vadászatra használt legkorábbi szavak finnugor eredetet mutatnak mek.oszk.hu. Ebből az időszakból származnak a ló, kötőfék, nyereg és kutya szavak is. Ebben az időszakban a családi kötelékek is olyan fontosak voltak, mint a magyarok anya és lánya kifejezések használata.

Korai magyar kor

Az ugor nyelvközösségtől való elszakadástól kezdődően ez az időszak a Kárpát-medence meghódításával ért véget. Ebben az időszakban jellemző a szókincs gazdagodása. A magyar ősök találkozhattak ótörök, ősi iráni és más nyelvekkel. Erről tanúskodnak a török ​​(Nyak, Nyar, Homok, Harang) (nyak, nyár, homok, óra), iráni (Tehen, Tej, Tis) (tehén, tej, tíz) és ismeretlen szavak (ápol, gyámol, csen). , Gyanú) (óvatos, védelmező, csábító, gyanakvó), írja arcanum.com.

Régi magyar korszak

Ez az időszak a Kárpát-medence meghódításával kezdődik és 1526-ban ér véget. A magyarok a győzelem után jóval korábban találkoztak a németekkel. A németekkel fenntartott kapcsolatok udvari kapcsolatokból, vegyes házasságokból, kényszerlovagokból és papcserékből fakadtak. Így néhány korai német idegen szó a katonai és udvari életre utal. Ide tartoznak az olyan szavak, mint a pansal (pajzs), az ostrom (ostrom) vagy a dank (tánc). Az első összefüggő hosszú szövegű emlékirat, a Halotti beszéd az 1100-as évek végén készült: egy temetésen elhangzott prédikáció.

READ  Az 5 legjobb gyógyfürdő Budapesten, Magyarországon 2022-ben

Középmagyar kor

A középmagyar kor a felvilágosodás koráig tartott. Nemcsak a nyomda gyors terjedése, hanem a reformáció is ebben a korszakban ment végbe. A magyar nyelv számára – írja – a fonetikai átmenetek közül a leghíresebb a ly->j átmenet. arcanum.com. A szórendszerek is nagy szerepet játszottak a magyar nyelv fejlődésében. Sok szó kivonással jön létre, vagy újrateremtődik.

Újkori magyar korszak

A nyelvújító mozgalomban 1805 óta végzett munkájáról híres Kassincit minden magyar ismeri. A nyelvújítás leglátványosabb hatása az új szavak alkotásának területén volt. Felelevenedtek a régi, már elfeledett szavak (dísz, év, hon, iker, kegy, szobor, terem, vycerny) (dísz, évszám, ház, dupla, kegy, szobor, terem, verseny), melyek egy része új jelentést kapott.

A magyar nyelv megújulásának persze még nincs vége, a nyelv még sokat változik. Ezek az új trendek egy napon történelemmé válnak!

Forrás: arcanum.com, mek.oszk.hu, britannica.com