május 23, 2024

Androbit techmagazin

Az Androbit tényeken alapuló híreivel, exkluzív videofelvételeivel, fotóival és frissített térképeivel maradjon naprakész Magyarország legfrissebb fejleményein.

Az EJEB a személyiségi jogokat sérti, hogy Magyarország nyilvánosságra hozta az adótartozókat – Jogász

Az EJEB a személyiségi jogokat sérti, hogy Magyarország nyilvánosságra hozta az adótartozókat – Jogász

Az Emberi Jogok Európai Bírósága csütörtökön kimondta, hogy alapvető jogaikat sérti az adózókról szóló magyarországi adatszolgáltatás. Nagykamara az ügyben LB v. Magyarország2-15 szavazattal a 8. cikk szerinti magán- és családi élet, valamint otthon tiszteletben tartásához való jog megsértése volt. Emberi Jogok Európai Egyezménye.

A magyar törvények előírják Nemzeti Adó- és Vámügyi Bizottság A hátralékos adózók személyi adatainak nyilvánosságra hozatala. A honlapján közzéteszik a több mint 10 millió forintos (kb. 27 ezer dollár) adósságban állók névsorát, amely tartalmazza a mulasztók nevét és lakcímét. A magyar állampolgárságú kérelmező azt sérelmezte, hogy Magyarország ezzel az eljárással őt nyilvánosan megalázta, és jó hírnevét megsértette.

A bíróság elfogadta, hogy az adósok adatainak nyilvánosságra hozatala az adóvégrehajtás javítására és a lehetséges üzleti partnerek pénzügyi helyzetébe való betekintésre használható fel. Ezért az interferencia mögött meghúzódó ok indokolt. A bíróság azonban megállapította, hogy a nyilvánosságra hozatali program nem vette megfelelően figyelembe a közérdeket annak biztosítására, hogy az adószabályozás elsőbbséget élvezzen az egyén személyiségi jogaival szemben. A magyar parlament nem vette figyelembe sem az adatvédelmet, sem az adóalany lakcímével való visszaélés kockázatát, sem az internet egyetemes elérhetőségét.

A Bíróság nem volt meggyőződve arról, hogy ez a megközelítés „szükséges egy demokratikus társadalomban”, vagy hogy a törvény méltányos egyensúlyt teremtett az egymással versengő egyéni és közérdekek között.

READ  Szijardo: Magyarország és Ecuador védelmi, szénhidrogénipari együttműködési megállapodásokat ír alá