március 3, 2024

Androbit techmagazin

Az Androbit tényeken alapuló híreivel, exkluzív videofelvételeivel, fotóival és frissített térképeivel maradjon naprakész Magyarország legfrissebb fejleményein.

David Presman nagykövet jelentése az Egyesült Államok magyarországi nagykövetévé történő kinevezéséről

David Presman nagykövet jelentése az Egyesült Államok magyarországi nagykövetévé történő kinevezéséről

David Pressman nagykövet jelentése

Az Egyesült Államok magyarországi nagykövetének jelölték

Szenátus Külkapcsolati Bizottsága

2022. június 23

Úr. Megtiszteltetés a bizottság elnökének, rangos tagjának és tisztelt tagjainak, hogy az Egyesült Államok magyarországi képviseletére elnökjelöltként visszatérhetett ebbe a bizottságba.

Hálás vagyok Biden elnök úrnak és Blingen főtitkárnak, hogy lehetőséget biztosítottak arra, hogy csatlakozhassak a budapesti nagykövetség kivételes munkatársaihoz a rendkívül bonyolult és sürgős időben. Tudja, hogy világszerte növekvő tekintélyelvűség és demokratikus visszafejlődés hátterében állunk. Vlagyimir Putyin – ismét megtámadta a szuverén, demokratikus szomszédot, és kihívta az Egyesült Államokat és szövetségeseit, hogy álljanak fel annak védelmére, szembeszegülve a szabályokon alapuló nemzetközi renddel. Nagykövet. Nemzetbiztonsági fenyegetések, emberi jogi visszaélések és háborús bűnök – Putyin ukrajnai mészárlása – még az emberiség legrosszabb emberségének középpontjában is. De ahol Putyin gyengeségre számított, ott erőre talált.

Az ukrán nép bátorsága és eltökéltsége, hogy egy volt elnök szavait kölcsönözzük, „meggyújtotta a remény és az inspiráció gyertyáját… még mindig vannak bátor szívek, hogy szembeszálljanak az igazságtalansággal”. Amikor Reagan elnök kimondta ezeket a szavakat, magyarokról és magyarokról beszélt, akik ma, ukrán szomszédaikhoz hasonlóan, bátorságukkal, demokráciaszomjukkal és szabadságbuzgalmukkal biztatták az embereket. 1956 októberében magyar férfiak és nők vonultak utcára, hogy szembeszálljanak a szovjet elnyomással, és jogukat követeljék szabályaik ellenőrzéséhez. Tették ezt annak tudatában, hogy bebörtönözhetik, megkínozhatják vagy megölhetik őket. Bátorságuk megváltoztatta Magyarország és Európa útját, és inspirálta a következő nemzedékeket, akik úgy döntöttek, hogy életüket a méltóság, a szabadság és a szabadság előmozdításának szentelik. Beleértve engem is.

Mindig is azon alapvető értékek előmozdításának szenteltem magam, amelyek nemzetünket kivételessé teszik, akár kormányon dolgozom, hogy nemzetünk érdekeit érvényesítse a Biztonsági Tanácsban, akár a kormányon kívül dolgozom az emberi jogok védelmében. Megerősítés esetén ugyanazt az érdeklődést fogom hozni, amelyet érdekeink és értékeink magyarországi nagyköveteként szolgálok. Magyarország régi barát, szövetséges és szövetséges, aki jelentős mértékben hozzájárul az olyan közös biztonsági célokhoz, mint a terrorizmus, a nemzetközi bűnözés és a fegyverkezés.

READ  A külügyminiszter egyenesen az ukrán elnökkel folytatott NATO-vitában döntött

A NATO szövetségeseként Magyarország támogatja a NATO azon erőfeszítéseit, hogy megvédje keleti részét ebben a kritikus helyzetben, és partnerünk volt a kihívások megválaszolásában világszerte, így Afganisztánban, Irakban és a Balkánon. Magyarország is több száz amerikai vállalatnak ad otthont, országaink polgárai gazdag és növekvő kulturális, oktatási és tudományos csereprogramokban vesznek részt. A NATO szövetségeseként és az Európai Unió tagjaként Magyarország csatlakozott a világhoz Putyin provokálatlan és brutális ukrajnai háborújának elítélésében, és végső soron támogatta az EU azon törekvését, hogy Putyinra súlyos költségeket rójon.

Ugyanakkor komoly aggodalomra ad okot Magyarország lassúsága ebben a folyamatban, valamint Oroszország és Kína látszólagos befolyása Magyarországra – és kormányára. Nemcsak az Egyesült Államok vagy Európa, hanem a magyar emberek érdekében is. Ha megerősítik, az elsődleges prioritás a Moszkva és Peking rossz hatásainak leküzdése, valamint a Putyin választott háborújára adott kollektív válaszunk megvédése – és valóban megerősítése – lesz.

A magyarországi demokráciát fenyegető veszélyek valósak, és határozott figyelmünket megérdemlik. Az emberi jogok, a médiaszabadság és a jogállamiság sem Magyarországon, sem máshol nem jó. Ezek jelentik a demokrácia és a szabadság fenntartásának – és az emberek alapvető szükségleteinek kielégítésének – alapvető alapjait. Ma Magyarországon ezeken a területeken mélyen aggasztó tendenciákat látunk.

Ha megerősítenek, támogatni fogom az ezen alapvető jogok és transzatlanti értékek előmozdítására és védelmére irányuló erőfeszítéseket. A lehetőség, hogy az Egyesült Államok magyarországi nagyköveteként szolgáljunk, lehetőséget kínál arra, hogy közelebb hozzuk országainkat, és elmélyítsük a kapcsolatokat gazdaságunk és népünk között. Elengedhetetlen, mert nemzeteink sorsa már nagyon összefügg. A szabad, biztonságos és biztonságos Európa, amelynek Magyarország szerves része, az alapja a szabad, biztonságos és biztonságos Egyesült Államoknak.

Az atlanti tengerentúli közösség szerves részeként – a magyar emberek hozzánk hasonlónak tekintik magukat. Kulcsszerepet kell játszanunk a közös bizalom megőrzésében. Bármilyen nehéz problémákkal is szembesülünk, nem veszítjük el közös érdekünket az európai béke és biztonság helyreállításában, illetve Magyarország ebben betöltött szerepét. Nem kötünk kompromisszumot a szabadság és az emberi méltóság ügyének előmozdításában. Ha megerősítenek, mindent megteszek azért, hogy közelebb vigyük magunkat egymáshoz, és közelebb kerüljünk a demokrácia ígéretének eszméihez. Köszönjük értékelésüket. Bármilyen kérdésre büszkén válaszolok.

READ  Az új Berkeley kávézó mexikói csavart kínál egy klasszikus magyar péksüteményre